fbpx
Skip links

KVKK Aydınlatma Metni

TARZPROJE, ergonomik & akıllı mobilyalardan oluşan bütünleştirici çözümleriyle okul, ofis ve yaşam alanları üretir.

KVKK AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu: Tarz Projelendirme Mimarlık Mobilya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.  Adres: Saray, Küçüksu Cd. No: 64, 34768 Ümraniye/İstanbul E-posta: info@tarzproje.com

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

www.tarzproje.com web sitesi (bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacaktır), ziyaretçilerin kişisel verilerini işleyebilir. Web Sitesi, kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • Web Sitesi’nin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak,
 • İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan kayıt, muhasebe ve diğer işlemlerin yapılması,
 • Web Sitesi üzerinden sunulan ürünlerin ve hizmetlerin kullanımını sağlamak,
 • Talep, şikayet, öneri ve benzeri konuların yönetimi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Web Sitesi üzerinden düzenlenen etkinliklerin ve kampanyaların yönetimi ve organizasyonunun sağlanması.

Web Sitesi, işlenebilecek kişisel veriler arasında ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi kullanıcı bilgilerini yer alabilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI

Web Sitesi, kullanıcıların kişisel verilerini üçüncü kişilere açıklamayabilir. Ancak, yasal düzenlemeler gerektirdiği durumlarda, yasal mercilerin talepleri doğrultusunda kişisel verilerin paylaşılması zorunlu olabilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Web Sitesi, kullanıcıların kişisel verilerini yalnızca gerekli süre boyunca saklar. Saklama süresi, kişisel verilerin işlenme amacına ve yasal gerekliliklere uygun olarak belirlenir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Web Sitesi, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve idari tedbirleri alır. Web Sitesi, kullanıcıların kişisel verilerinin kaybolması, haksız erişim, değiştirilmesi veya ifşa edilmesi risklerini minimize etmek için gereken önlemleri alır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN HAKLAR

KVKK kapsamında, Web Sitesi kullanıcılarına çeşitli haklar verilir. Bu haklar şunlardır:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak yapılan işlemlerin açıklanmasını talep etme,
 • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucunda oluşan aleyhte bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuçların kendisi aleyhine değerlendirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz. Veri sorumlusu, talebinizi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak yanıtlayacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Web Sitesi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin herhangi bir değişiklik yapmak istediğinde, bu değişiklikleri bu sayfada güncelleyecektir. Bu nedenle, bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

 1. SONUÇ

Bu KVKK Aydınlatma Metni, www.tarzproje.com web sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili sorularınız varsa, lütfen veri sorumlusu ile iletişime geçin.

Web sitemiz kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanmaktadır.